game image
game icon
13 Nov 2021 12:56 UTC
REWARD OF WEEKLY MEMBERSHIP AND DIAMONDS

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
Top 3 Weekly memberhip #4 - 100 diamond #5 - 50 Diamond Prize claim on discord Tournament information and tournament related things and diamonds and prizes xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Free Fire Solo
Tổ chức bởi PRACTISELEADER

Chi tiết

Join discord for prizes claim https://discord.gg/uy7uHb9QCD If u want then join second discord https://discord.gg/QmXMvzbk2b

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Top 3 Weekly memberhip #4 - 100 diamond #5 - 50 Diamond Prize claim on discord Tournament information and tournament related things and diamonds and prizes