game image
game icon
27 May 2021 10:00 UTC
SELETIVA GS GAMING SOLO #4

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
OS 7 PRIMEIROS COLOCADOS TEM VAGA NA SUB xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Free Fire Solo
Tổ chức bởi REZENDE

Chi tiết

---------1ª RODADA--------- LOBBY 01 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 02 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 03 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 04 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 05 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 06 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 07 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 08 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 09 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA LOBBY 10 (27/05) 20:00 / 1 QUEDA - ID e Senha 10 minutos antes início. - Pontuação LBFF NOVA - Passam 4 de cada lobby, por ordem de pontuação, os 8 melhores 5 colocados passam para fechar ---------2ª RODADA--------- LOBBY 5: (29/05) 20:00 / 2 QUEDA - ID e Senha 10 minutos antes do início. - Pontuação LBFF NOVA! - Maior pontuador ganhará!

Quy tắc

 • - PROIBIDO BUGS!
 • - PROIBIDO USO DE HACKER!
 • - PROIBIDO BUGS DE RENDER!
 • - PROIBIDO BUGS DE INALADOR!

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

OS 7 PRIMEIROS COLOCADOS TEM VAGA NA SUB