game image
game icon
30 May 2021 12:30 UTC
WAR ROBOTS: Mega GIVEAWAYS

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
THIS IS A HUGE GIVEAWAY HELD IN DISCORD FOR SUBSCRIBERS. SO JOIN THE COMMUNITY in discord and Subscribe to YouTube channel xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

War Robots 1v1
Tổ chức bởi Sike

Chi tiết

Welcome to War Robots tournament hosted by Sike. This is a HUGE YouTube GIVEAWAY. RULES TO ENTER - 1. SUBSCRIBE TO YOUTUBE CHANNEL - https://youtube.com/channel/UCAqK9I7gYbIrA_VXPRiv-yQ 2. LIKE + LEAVE A POSITIVE COMMENT IN ANY VIDEO. (Comment should include #siriusbrawlstars) 3. REGISTER THIS TOURNAMENT 4. JOIN MY DISCORD SERVER - https://discord.gg/Vrw4gsaMNJ NO NEED TO PLAY THE TOURNAMENT. THIS IS A EXCLUSIVE GIVEAWAY. READ TOURNAMENT DETAILS AND ENTER THE GIVEAWAY

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

THIS IS A HUGE GIVEAWAY HELD IN DISCORD FOR SUBSCRIBERS. SO JOIN THE COMMUNITY in discord and Subscribe to YouTube channel