game image
game icon
25 Jun 2022 3:09 UTC
테스트_2

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
순위 1: Culture Cash - 50,000 WON 순위 2: Culture Cash - 50,000 WON 상품 배송: 상품은 토너먼트 종료일로부터 1.0일 이내에 전달됩니다. 면책 조항: 상품은 예시용입니다. 실제 상품은 지역, 유효성, 토너먼트 대결 및 무승부 여부에 따라 다를 수 있습니다. xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

카트라이더 러쉬플러스 solo
Tổ chức bởi 마리

Chi tiết

마리에서 주최하는 카트라이더 러쉬플러스 토너먼트에 오신 것을 환영합니다. solo 토너먼트입니다.

Quy tắc

 • 1. 당신의 호스트와 다른 참가자들을 존중해 주세요. 악의적인 행동이 보고되면 토너먼트에서 제외됩니다.등록을 제 시간에 해주시고 실제 토너먼트에 꼭 맞춰 주시기 바랍니다. 귀하(및 귀하 팀)가 노쇼일 경우 실격처리됩니다.이벤트 참가 자격을 얻으려면 귀하와 모든 팀원이 등록되어야 합니다.등록 된 이름과 게임 내 이름이 일치하는 경우에만 이 토너먼트에서 플레이 할 수 있습니다. 아닌경우 실격 처리됩니다.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

순위 1: Culture Cash - 50,000 WON 순위 2: Culture Cash - 50,000 WON 상품 배송: 상품은 토너먼트 종료일로부터 1.0일 이내에 전달됩니다. 면책 조항: 상품은 예시용입니다. 실제 상품은 지역, 유효성, 토너먼트 대결 및 무승부 여부에 따라 다를 수 있습니다.