game image
game icon
04 Dec 2021 21:01 UTC
harit PUBG DUO fan pass (200$)

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

PUBG MOBILE Solo
Tổ chức bởi harit

Stream giải đấu

Hi there! It seems the video is unavailable at the moment.

Chi tiết

Welcome to PUBG tournament 200$ ---------------------------------------------- - 1st duo : every One get 50$ - 2nd duo : every One get 30$ ---------------------------------------------- By fan pass for 1 day to register or win 1st or 2nd on rooms

Quy tắc

 • Duo 1 room survival
 • ----------------------------------------------
 • 1st : 100$ / 50$ for every one
 • 2nd : 60$ / 30$ for every one

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng