game image
game icon
30 Nov 2020 15:49 UTC
{WATCH} After We Collided (2020) Online Movie Full FREE

Registration closed.

trophy icon
Please contact server admin xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Invictus: Lost Soul tv
Tổ chức bởi Football

Chi tiết

WATCH After We Collided (2020) Online Full Movie CLICK::=HERE:=🔴►

Quy tắc

 • WATCH After We Collided (2020) Online Movie Full Version FREE TV CLICK::=HERE:=🔴►
 • (2020) [VERIFIED] | Watch After We Collided Online 2011 Full Movie Free ... potential love of her life may not be after all. ... Watch After We Collided WEB-DL movies This is losing less lame files from streaming After We. Collided ... shows that are downloaded through online distribution sites, such as iTunes.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Please contact server admin