game image
game icon
01 Jun 2021 12:30 UTC
Torneo di Skribbl!

Registration closed.

trophy icon
For fun xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Skribbl Skribbl
Tổ chức bởi AleZz

Chi tiết

Benvenuto nel torneo di Skribbl italiano, hostato da AleZz. Le registrazioni iniziano il 24 maggio 2021 e durano una settimana, fino al 31 maggio 2021.

Quy tắc

 • 1. Sii rispettoso nei confronti dell'host e degli altri partecipanti. In caso di comportamento scorretto sarai espulso dal torneo.
 • 2. Se sei in ritardo di più di 10 minuti, non potrai partecipare al torneo.
 • 3. Devi essere registrato per partecipare.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

For fun