game image
game icon
06 Mar 2021 23:00 UTC
10 vs 10 [EU vs US] DEFUSE HARDCORE

Registration closed.

trophy icon
No prize! just for fun! xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

BattleField 4 DEFUSE
Tổ chức bởi GoPostal

Chi tiết

EU vs US DEFUSE HARDCORE Saturday @ 5 EST !

Quy tắc

 • Rules list :
 • -no C4
 • -no launch grenades (RPG ,MORTAR, M320.....)
 • -no FLIR & IRNV
 • -no RGO
 • -no FLASH
 • -no MAV, SUAV

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

No prize! just for fun!