game image
game icon
11 Nov 2021 14:35 UTC
Kita e-cup NEW ERA

Registration closed.

trophy icon
The prize will be donated according to Amazing Esports rules xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

FIFA Calcio 1v1
Tổ chức bởi Kita

Stream giải đấu

Chi tiết

Welcome to the FIFA 22 tournament hosted by Kita. This is a 1vs1 tournament € 500 The TOURNAMENT FREE PREMI 1° 300€ 2° 130€ 3° 70€

Quy tắc

 • Tournament Rules
 • 1. You play 1vs1 on direct server.
 • 2. You only play PS5 version.
 • 3. Team restriction as Competitive Global Series 2022
 • 4. Obligation to stream game (to be decided between the 2 players with better connection).
 • 5. Possibility to communicate via chat site with your opponent, otherwise (communication via
 • kitastream twitch chat or competition Discord server).
 • 6. Opponent waiting time from when the match comes out, maximum 10 minutes. 7. Semi-
 • final BO2 -Final BO1.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

The prize will be donated according to Amazing Esports rules