Xây dựng cộng đồng, tạo và điều hành các giải đấu của riêng bạn

Trở thành người quản lý trên game.tv và tạo cộng đồng của bạn. Tổ chức các giải đấu trên cùng một nền tảng.